Série plakátů: Zpod zavřených víček

  • Program: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
  • Datum realizace: květen 2017
  • Velikost: 700×1000 mm
  • Zadání: Série plakátů na téma opakujících se snů
Sen první: NA OKRAJI
– jedná se o osobu, tvora, zkrátka bytost vyskytující se v našem zorném poli; nevíme, zda nám chce pomoct, ublížit nebo je pouhým pozorovatelem. Je pouhým stínem, na který se nemůžeme pořádně zaměřit. Při snaze se na něj podívat zpříma – zmizí opět na okraj.
 

Sen druhý: BEZVLÁDNÝ
– podobné astrálnímu cestování. Jen to nevyvolává pocit zvědavosti a snahy o prozkoumání sebe, okolí či světa, ale naopak pocit zoufalosti a děsu. Naše mysl se nachází zcela mimo tělo, naši schránku může cokoliv napadnout, cokoliv se s ní může stát a my budeme pouhými bezmocnými pozorovateli.

Sen třetí: TEPÁNÍ
– přibližující se zvuk. Nejprve tiché pípání, šumění nebo hučení v dálce. Později zvuk sílí. Mění se v tepání ve spáncích, které se dál šíří po celém těle. Může se zdát, že ten tlak je k nevydržení – jediná spása je probuzení.

 

 

 
Přesunout se na začátek