Kniha o středověkém umění

  • Klient: Ostravská Univerzita, Filozofická fakulta 
  • Autoři textů: Waldemar J. Deluga, Daniela Rywiková (eds.)
  • Jazyk: anglický, francouzský
  • Počet stran: 270
  • Program: Adobe InDesign, Adobe Illustrator
  • Datum realizace: srpen 2018 – září 2019
  • Zadání: Vytvořit grafickou podobu knihy o středověkém umění, včetně sazby textu a jeho grafické úpravy a doplňky.
Přesunout se na začátek